Program

En arbetsgivares utmaningar

Att vara arbetsgivare är ett roligt och hedersfullt uppdrag. Men det kommer också med en del utmaningar.

Regelverk av olika slag påverkar hur vi kan bedriva våra verksamheter och hur rustar vi oss för framtiden och säkerställer att vi attraherar nya medarbetare?

Moderatorn Anna Dyhre guidar oss igenom en spännande eftermiddag onsdagen den 25 april i Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm.

Program i PDF

Program SLA-dagen 2018

13.30-13.35 Välkomna

Lena-Liisa Tengblad, vd SLA

13.35-13.50 Vad söker vi i en framtida arbetsgivare?

Sebastian Olsson och Anna Ek, Jobba Grönt

13.50-14.10 Hur och med vad arbetar Regelrådet?

Pernilla Lundqvist, Regelrådet

14.10-14.30 Hur påverkar EU mig som företagare i Sverige?

Gunnar Hökmark, Europaparlamentariker 

14.30-14.50 Golfens vision 50/50 mot en jämställd idrott & #skiljaagnarnafrånvetet

Pelle Sättare, Svenska Golfförbundet & Annika Bergman, Företagare

14.50-15.10 Paus och fika

15.10-15.30 Hur arbetar Arbetsförmedlingen idag?

Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingen

15.30-15.50 Attraktiv arbetsplats

Peter Sandwall, Försvarsmakten

15.50-16.00 Summering


16.00-17.00 Gästtalare: Ulf Henricsson - Ledarskap i svåra situationer

Tidigare chef för den nordiska FN-bataljonen i Bosnien, föreläsare


19:00 Stämmomiddag på Operaterrassen