Hitta ditt framtidsjobb!

En satsning av SLA och LRF för att locka unga till de gröna näringarna.

Jobba grönt

Så tjänar du på medlemskapet

Läs om hur våra medlemmar nyttjar fördelarna och nyttan med medlemskapet i SLA.

Medlemsröster Medlemsfördelar

Arbetsgivarjouren

Som medlem får du kostnadsfri professionell rådgivning i kollektivavtal, arbetsrätt och personalfrågor. Ring arbetsgivarjouren på 08-762 79 50 eller hitta svaren i arbetsgivarguiden.

Arbetsgivarguiden Bli medlem