Jobba säkert på golfbanan

Ny bilderbok om risker och hur man undviker skador i arbete på golfbanor.

Nu kommer bilderboken "Jobba säkert på golfbanan", den femte och avslutande boken i en serie med bilderböcker för den gröna sektorn.

Idag arbetar ca 2 500 personer i Sverige på olika sätt med skötsel av golfbanor. Det rör sig om såväl helårsanställda som säsongsanställda, och ibland volontärer utan särskild erfarenhet eller kunskaper om säkerhet. Det är med andra ord viktigt med en tydlig introduktion till arbetet.

– Ungefär hälften av våra banarbetare är idag rekryterade från utlandet, och just nu har vi nog åtminstone sju nationaliteter på plats. Det är inte ovanligt att man ser helt annorlunda på säkerhet utomlands. Tanken på att använda hjälm finns ofta inte alls, inte heller kunskap om regler kring till exempel lyft, säger Stefan Andorff, klubbdirektör på Drottningholms golfklubb.

Tidigare har böcker tagits fram för skogsbruk, lantbruk, trädgårdsanläggning och trädgårdsodling. Böckernas syfte är att medvetandegöra säkerhets- och arbetsmiljöfrågor hos nya målgrupper och på så sätt minska risken för skador. SLA och fackförbundet Kommunal har tillsammans med Prevent drivit projektet och tagit hjälp av aktuella organisationer.

Bilderboken Jobba säkert på golfbanan är kostnadsfri och kan beställas mot frakt på prevent.se. Där finns den också som e-bok (epub och pdf).

Läs mer och beställ boken hos Prevent.