Kurs i MBL-förhandling

Deltagare på kurs UGL utveckling av grupp och ledare
Foto: Niklas Palmklint

Kursen ger en grundläggande genomgång av vilka krav som MBL och förhandlingsordning ställer på företaget.

Kursinnehåll

Frågor som kommer att behandlas är bland annat; I vilka fall arbetsgivaren är skyldig att förhandla, hur företaget uppfyller formkraven och hur ett protokoll bör upprättas. Teori och praktik vävs samman med en mix av föreläsningar, diskussioner och praktikfall.

Mål

Efter genomgången kurs ska du ha fått kunskap och känsla för hur en MBL-förhandling ska genomföras, samt stöd som hjälper dig att utveckla företagets arbete med lokala förhandlingar.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som HR eller dig arbetar med fackliga relationer.

Förkunskap

Kursen är grundläggande, inga särskilda förkunskaper förutsätts.

Kursledare

Linda de Melenne Werner.

Anmälan

Anmäl dig genom att mejla namn och företags namn till Carina Gisler.