Vilka vi är och vad vi gör

Bålby Säteri utemiljö
Foto: Fredrik Persson

SLA företräder cirka 4 000 medlemsföretag som sammanlagt har nära 30 000 anställda. Majoriteten av företagen har färre än tio anställda, men även stora företag är medlemmar.

Arbetsgivarorganisationen

Som arbetsgivarorganisation förhandlar vi fram kollektivavtal som rör anställningsvillkor och löner. Vi är en given partner för våra medlemsföretag i personal- och arbetsgivarfrågor. Vi biträder även medlemsföretagen vid tvister och förhandlingar hela vägen till domstol. Våra förhandlare är experter på arbetsrätten, känner motparterna och kan branschen.

Påverkansarbete

Bra förutsättningar för företagande på landsbygden såsom säsongsanställningar, flexibel arbetstidsförläggning och extrapersonal vid arbetstoppar är avgörande för att företagen i det gröna näringslivet ska kunna rekrytera, utvecklas och skapa tillväxt i Sverige. SLA arbetar aktivt för att förbättra och försvara dessa förutsättningar gentemot facket, politiker, media och myndigheter. Syftet är också att få våra beslutsfattare att se potentialen i det gröna näringslivet.

SLA är en självklar samtalspartner och remissinstans och för en kontinuerlig dialog med regering, riksdag, myndigheter och politiska partier. Politiska beslut som rör arbetsmarknad, kompetensförsörjning, skatter, integration, klimat, mm påverkar företagens villkor. SLA fokuserar därför på dessa frågor och arbetar för att påverka politiker och beslutsfattare att värna om företagens intressen. För att öka vår politiska genomslagskraft samverkar vi med andra organisationer i Sverige och internationellt.

Branschorganisationen 

Inom sektionen SLA - Svensk Djursjukvård arbetar vi även som branschorganisation för branschens långsiktiga utveckling. Vi arbetar målmedvetet för att våra medlemsföretag ska få bästa möjliga förutsättningar att driva företag och att djur och djurägare ska få bästa möjliga kvalitet och service i mötet med djursjukvården.

Våra kontor

Huvudkontoret finns i Stockholm. Regionkontor finns i Malmö, Jönköping, Örebro, Östersund och Umeå.