Centralstyrelse och sektionsstyrelser

SLA:s Centralstyrelse
Foto: Niklas Palmklint

Under SLA:s förbundsstämma och sektionsstämmor den 26 april 2017 valdes följande ledamöter till SLA:s centralstyrelse samt sektionsstyrelser.

 

Centralstyrelsen

Mats Sandgren, (Ordförande), SCA Skog AB
Annika Bergman (Vice Ordförande), Elgesta Förvaltning AB
Kenneth Lundin, K. Lundin Invest AB
Pelle Sättare, Svenska Golfförbundet
Karin Nordén, Lunds Djursjukhus
Roger Carlsson, Roger och Sörens Skogsentreprenad
Göran Brynell, Bryla Jordbruks AB
Elisabeth Ellström, Smådjurskliniken Din Veterinär i Helsingborg

Suppleanter

Teri Lee Eriksson
Åsa Karlsson
Karin Ronander
Birger Risberg

Skogssektionsstyrelsen

Mats Sandgren, (Ordförande), SCA Skog AB
Roger Carlsson, (Vice Ordförande), Roger och Sörens Skogsentreprenad AB
Bernt Hermansson
, N.H. Skogsentreprenad AB
Per Fenger-Krogh, Stora Enso Skog AB
Sture Karlsson, Skogsägarna Mellanskog
Kajsa Nilsson, Södra Skogsägarna
Mats Nilsson, Holmen AB
Inger Thorén, Sveaskog Förvaltnings AB
Birger Risberg, VMF Nord Ek. För. 
Jonas Lantz, J. Lantz Skogsvård AB
Håkan Nilsson, Skogsentreprenadsaktiebolaget Bröderna Nilsson

Jordbrukssektionsstyrelsen

Annika Bergman, (Ordförande), Elgesta Förvaltning AB
Göran Brynell, (Vice Ordförande), Bryla Jordbruks AB
Åsa Karlsson, Boarps Gård AB
Thomas Nilsson, Nilssons Maskinstation i Gessie AB
Mats Olsson, Mats Olsson
Wiwi-Ann Persson, Blenta AB
Karolina Sahlström, Suntetorp Säteri AB
Stefan Svensson, Norrbys och Rosendals Gårdar AB

Trädgårdssektionsstyrelsen

Pelle Sättare, (Ordförande), Svenska Golfförbundet
Kenneth Lundin, (Vice Ordförande), K. Lundin Invest AB
Teri Lee Eriksson, Svegro AB
Anna Johansson, Gräppås Golfklubb
Johanna Pommer, Splendor Plant AB
Anders Rönngren, Rönngren-gruppen AB

Svensk Djursjukvård

Karin Nordén, (Ordförande), Lunds Djursjukhus AB
Elisabeth Ellström, (Vice Ordförande), Smådjurskliniken Din Veterinär i Helsingborg
Annika Larsson, Evidensia Smådjur AB
Karin Ronander, Anicura Stockholms Regiondjursjukhus AB
Erik Alexandersson, Anicura AB
Johan Wiklund, Evidensia Djursjukvård AB
Flemming Winberg, Evidensia Hästsjukhuset Stav