Centralstyrelse och sektionsstyrelser

SLA:s centralstyrelse
Foto: Niklas Palmklint

Under SLA:s förbundsstämma och sektionsstämmor den 13 april 2016 valdes följande ledamöter till SLA:s centralstyrelse samt sektionsstyrelser.

 

Centralstyrelsen

Mats Sandgren, (Ordförande), SCA Skog AB
Annika Bergman (Vice Ordförande), Elgesta Förvaltning AB
Kenneth Lundin, K. Lundin Invest AB
Ing-Marie Röstlund, Evidensia Smådjur AB Röstlund
Pelle Sättare, Svenska Golfförbundet
Christoffer Anderson, Hushållningssällskapet Östergötland
Karin Nordén, Lunds Djursjukhus
Lars-Göran Göransson, AB Göranssons Skogsentr. i Södermanland

Suppleanter

Teri Lee Eriksson
Åsa Karlsson
Karin Ronander
Johan Svensson

Skogssektionsstyrelsen

Mats Sandgren, (Ordförande), SCA Skog AB
Bernt Hermansson, (Vice ordf.) N.H. Skogsentreprenad AB
Roger Carlsson, Roger och Sörens Skogsentreprenad AB
Per Fenger-Krogh, Stora Enso Skog AB
Sture Karlsson, Skogsägarna Mellanskog
Kajsa Nilsson, Södra Skogsägarna
Mats Nilsson, Holmen AB
Lennart Sjödin, Kvalitets Skog Norr AB
Lars Gabrielsson, Sydved AB
Johan Svensson, VMF Syd
Inger Thorén, Sveaskog Förvaltnings AB
Lars-Göran Göransson, AB Göranssons Skogsentreprenad i Södermanland

Jordbrukssektionsstyrelsen

Annika Bergman (Ordf.), Elgesta Förvaltning AB
Christoffer Anderson (Vice ordf.), Hush. Östergötland
Göran Brynell, Bryla Jordbruks AB
Åsa Karlsson, Boarps Gård AB
Thomas Nilsson, Nilssons Maskinstation i Gessie AB
Mats Olsson, Mats Olsson
Wiwi-Ann Persson, Blenta AB
Karolina Sahlström, Suntetorp Säteri AB

Trädgårdssektionsstyrelsen

Pelle Sättare (Ordförande), Svenska Golfförbundet
Kenneth Lundin (Vice ordf.), K. Lundin Invest AB
Teri Lee Eriksson, Svegro AB
Anna Johansson, Gräppås Golfklubb
Johanna Pommer, Splendor Plant AB
Anders Rönngren, Rönngren-gruppen AB
Håkan Stålbro, Svenska Golfförbundet

Svensk Djursjukvård

Karin Nordén (Ordförande), Lunds Djursjukhus AB
Ing-Marie Röstlund (Vice ordf.), Evidensia Smådjur AB Röstlund
Cecilia Abelsson, Anicura Djursjukhuset i Jönköping AB
Elisabet Ellström, Smådjurskliniken Din Veterinär i Helsingborg KB
Annika Larsson, Evidensia Smådjur AB
Karin Ronander, Anicura Stockholms Regiondjursjukhus AB
Marie Westberg, Evidensia Häst AB