Trädgårdsodlingens medlemmar

Plantering av växter i växthus
Foto: Fredrik Persson

Trädgårdsodlingsgruppen ingår som en av tre riksomfattande grupper i Trädgårdssektionen, tillsammans med Golf och Trädgårdsanläggning.

Trädgårdsodling omfattar bland annat växthus, trädgårdsodlingsföretag, fruktodlingsföretag, plantskolor, svampodling samt växtservice.

Inom Trädgårdssektionen finns 800 medlemsföretag med 5 800 medarbetare inom trädgårdsodling, plantskolor, trädgårdsanläggningar, markplanering och golfbanor.

Trädgårdssektionens högsta beslutande organ är stämman som hålls en gång per år. Fullmäktige till stämman utses av medlemmarna och av respektive grupp. Stämman utser styrelse för trädgårdssektionen. Det medger en bred representation av olika slags medlemsföretag med en god geografisk spridning.

Sektionen är indelad i tre rikstäckande grupper:

  • Trädgårdsodling
  • Trädgårdsanläggning
  • Golf

Varje grupp håller stämma vartannat år där gruppstyrelse utses.
Medlemmarna utser fullmäktige till sektions- och förbundsstämmorna i SLA. Val av fullmäktige sker vartannat år inom de riksomfattande grupperna. Varje grupp har egen styrelse och stämma.

Medlemmarna väljer förtroendemän som tillsammans med SLA:s tjänstemän förhandlar fram branschens kollektivavtal. Sektionsstyrelsen utser också ett antal arbetsgrupper som deltar i det löpande arbetet för att utveckla kollektivavtalen.