Djursjukvårdens medlemmar

Djursjukvårdare undersöker hund
Foto: Fredrik Persson

Sektionen Svensk Djursjukvård har 160 medlemsföretag som återfinns bland djursjukhus och djurkliniker. Sektionen hanterar både bransch- och arbetsgivarfrågor.

Den 1 juli 2015 gick djursjukvårdens branschorganisation, Svensk Djursjukvård samman med SLA och bildade en egen sektion SLA - Svensk Djursjukvård. Tidigare hanterade SLA endast djursjukvårdens arbetsgivarfrågor. Detta gjordes i den så kallade djursjukvårdsgruppen som ingick i jordbrukssektionen. Nu drivs djursjukvårdens samtliga frågor i Svensk Djursjukvård.

Stämmorna är de högsta beslutande organen för sektionen respektive förbundet och det är dessa stämmor som utser styrelserna i sektionen respektive förbundet.

Sektionsstyrelsen utser en förhandlingsdelegation som tillsammans med SLA:s tjänstemän förhandlar fram branschens kollektivavtal. Sektionsstyrelsen utser också ett antal arbetsgrupper som tillsammans med SLA:s tjänstemän driver det löpande arbetet med branschfrågorna såsom branschsigillet, branschetiska frågor, kompetensförsörjningsfrågor med mera.