Djursjukvårdens medlemmar

Djursjukvårdare undersöker hund
Foto: Fredrik Persson

Sektionen Svensk Djursjukvård har 160 medlemsföretag som återfinns bland djursjukhus och djurkliniker. Sektionen hanterar både bransch- och arbetsgivarfrågor.

Den 1 juli 2015 gick djursjukvårdens branschorganisation, Svensk Djursjukvård samman med SLA och bildade en egen sektion SLA - Svensk Djursjukvård. Tidigare hanterade SLA endast djursjukvårdens arbetsgivarfrågor. Detta gjordes i den så kallade djursjukvårdsgruppen som ingick i jordbrukssektionen. Nu drivs djursjukvårdens samtliga frågor i Svensk Djursjukvård.

Stämmorna är de högsta beslutande organen för sektionen respektive förbundet och det är dessa stämmor som utser styrelserna i sektionen respektive förbundet.

Sektionsstyrelsen utser en förhandlingsdelegation som tillsammans med SLA:s tjänstemän förhandlar fram branschens kollektivavtal. Sektionsstyrelsen utser också ett antal arbetsgrupper som tillsammans med sektionens branschansvarige, Maria Lundvall, driver det löpande arbetet med branschfrågorna såsom branschsigillet, branschetiska frågor, kompetensförsörjningsfrågor med mera.