Stämmor

SLA är en medlemsstyrd organisation. Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ.

Deltagare på HR nätverk ledarskap och gruppdynamik
Foto: Niklas Palmklint

Under SLA-dagens förmiddag hålls sedvanliga fyra sektionsstämmor samt Förbundsstämma. Till förmiddagen kallas SLA:s fullmäktige.

09.30 Registrering och kaffe

10.00-11.00 Sektionsstämmor

Jordbrukssektionsstämma: Industrisalen
Skogssektionsstämma: Wallenbergaren
SLA-Svensk Djursjukvårds stämma, Solen
Trädgårdssektionsstämma, Styrelserummet

11.00-12.00 Förbundsstämma, Industrisalen

12.00-13.00 Gemensam lunch