Program

Självförsörjning i kris

Svensk mat- och energiförsörjning till vardags, men också i samband med kriser och katastrofer eller i händelse av militär konflikt, är ett ämne med stor aktualitet och av stort intresse för våra medlemsföretag som många själva är livsmedelsproducenter. Moderatorn Helena Stålnert lotsar oss igenom en spännande eftermiddag onsdagen den 26 april i Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm.

Program SLA-dagen

13.00-13.05 Välkomna

Lena-Liisa Tengblad, vd SLA

13.05-13.25 Säkerhetsläget för Sverige

Johan Wiktorin, Brqthrough

13.25-13.45 Att förutse och förebygga kriser

Rasmus Dahlberg, Copenhagen Center for Disaster Research

13.45-14.05 Livsmedelsförsörjning i kris

Malin Wester & Per-Erik Nyström, Livsmedelsverket

14.05-14.25 Mat: En del av civilt försvar

Harald Svensson, Jordbruksverket

14.25-14.45 Panelsamtal samtliga talare

14.45-15.10 Paus och fika

15.10-16.40 Det omöjliga under extrema förhållanden

Gästtalare Robert Karjel, stridspilot och överstelöjtnant

kl. 19:00 Stämmomiddag på Operaterrassen