Medverkande

Kom och träffa några av Sveriges experter på försvar och livsmedelsförsörjning. De delar med sig av sina viktigaste insikter för att hantera Sveriges krisberedskap.

Helena Stålnert

Moderator, krishanterare och rådgivare

Helena Stålnert är en av Sveriges mest erfarna moderatorer och har under många år, inte minst i SVTs Aktuellt, lett många direktsända debatter, intervjuer och nyhetsprogram. Helena har lett samtal och debatter inom de mest vitt skilda ämnen, oftast samhällsfrågor som näringsliv, politik och ekonomi. 

Johan Wiktorin

Intelligence & Security Advisor, CEO Brqthrough

Johan Wiktorin är en av landets mest uppmärksammade försvarsdebattörer och är redaktör för Kungliga Krigsvetenskapsakademiens blogg Försvar och Säkerhet. Under Johans anförande kommer han beskriva Sveriges säkerhetsläge såsom det ser ut idag. 

Rasmus Dahlberg

Forskare vid Copenhagen Center for Disaster Research

Rasmus Dahlberg är forskare vid the Copenhagen Center for Disaster Research och the Danish Emergency Management Agency. Han har forskat och författat kring ämnen som motståndskraft, säkerhetskultur, den mänskliga faktorn och teknologiska katastrofer.

Malin Wester och Per-Erik Nyström

Livsmedelsverket

Malin arbetar vid Råd och Beredskapsavdelningen och Per-Erik samordnar och leder Nationellt Nätverk för Dricksvatten med särskild inriktning på klimatanpassning av svensk dricksvattenförsörjning och krisberedskap för dricksvattenförsörjningen.

Harald Svensson

Stabschef Jordbruksverket

Stabschef samt ordförande i krisledningen. 

Robert Karjel

Expert på ledarskap under pressade förhållanden

Robert Karjel vet hur man får varje individ att hitta motivationen, ta eget ansvar och trotsa hindren för att tillsammans med andra åstadkomma det till synes omöjliga under exceptionella förhållanden.