SLA-dagen

SLA-dagen, den 26 april 2017, hålls på eftermiddagen samma dag som sektions- samt förbundsstämma. Årets tema är "Självförsörjning i kris".