Om SLA - Svensk Djursjukvård

Veterinär och djursjukvårdare ger hund djursjukvård.
Foto: Fredrik Persson

SLA - Svensk Djursjukvård är djursjukvårdens arbetsgivar- och branschorganisation. Sedan den 1 juli 2015 är branschorganisationen Svensk Djursjukvård en sektion inom SLA.

SLA - Svensk Djursjukvård verkar för branschens långsiktiga utveckling och företräder medlemmarna i kontakten med myndigheter och beslutsfattare. Vi arbetar målmedvetet för att våra medlemsföretag ska få bästa möjliga förutsättningar att driva företag och att djur och djurägare ska få bästa möjliga kvalitet och service i mötet med djursjukvården.

Den 1 juli 2015 gick djursjukvårdens branschorganisation, Svensk Djursjukvård samman med SLA och bildade SLA:s fjärde sektion - SLA - Svensk Djursjukvård. Sektionen hanterar därmed både bransch- och arbetsgivarfrågor inom djursjukvården.
Tidigare hanterade SLA endast djursjukvårdsbranschens arbetsgivarfrågor. Detta gjordes i den så kallade djursjukvårdsgruppen som ingick i jordbrukssektionen men nu drivs djursjukvårdens samtliga frågor i den nybildade sektionen.

Samtliga medlemsföretag inom djursjukvården kommer att via elektroniskt val rösta fram fullmäktige till såväl sektions- som förbundsstämman. Stämmorna är de högsta beslutande organen för sektionen respektive förbundet och det är dessa stämmor som utser styrelserna i sektionen respektive förbundet.

Sektionsstyrelsen utser sedan en förhandlingsdelegation som tillsammans med SLA:s tjänstemän förhandlar fram branschens kollektivavtal. Sektionsstyrelsen utser också ett antal arbetsgrupper som tillsammans med SLA:s tjänstemän driver det löpande arbetet med branschfrågorna såsom branschsigillet, branschetiska frågor, kompetensförsörjningsfrågor med mera.