Avtalsrörelsen 2017

Här samlar vi all information om pågående avtalsrörelse. SLA förhandlar totalt 30 kollektivavtal med våra fackliga parter inom lantbruk, skogsbruk, djursjukvård, trädgårdsodling, trädgårdsanläggning och golf.

SLA förhandlar totalt 30 kollektivavtal med våra fackliga parter inom jordbruk, skogsbruk, djursjukvård, trädgårdsodling, trädgårdsanläggning och golf. Först ut är skogsavtalet.

Avtalskrav överlämnade mellan parterna i skogsbruket
Den 21 december lämnade SLA, Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, avtalsyrkanden till GS-facket och mottog samtidigt deras avtalskrav. Avtalskraven är avsedda för Skogsavtalet och bygger på att ett nytt skogsavtal måste främja utveckling, tillväxt, lönsamhet, konkurrenskraft och branschens attraktionskraft. Det är också viktigt att skogsavtalet är modernt och tydligt samt enkelt att tillämpa för medlemsföretagen. Avtalet ska vara klart den 31 mars.