SLA:s arbete för att främja god arbetsmiljö

Böcker ligger upplagda
Foto: Most Photos

Förutom att erbjuda medlemmarna stöd, utbildningar och våra arbetsmiljöutvecklares tjänster, arbetar SLA på central nivå med rådgivning, olika samarbeten och påverkan inom arbetsmiljöområdet.

De aktörer som vi framförallt samverkar med är Prevent, LAMK, AFA försäkring, Svenskt näringsliv, LRF och inte minst våra medlemmar och fackförbund.

Samarbete med LRF

SLA och LRF samarbetar i arbetsmiljöfrågor med gemensam röst för att försöka påverka regelverket. Vi tillhandahåller arbetsmiljökonsulter som är specialiserade inom de gröna näringarna genom föreningen Säker arbetsmiljö Sverige, där flertalet av SLA:s arbetsmiljöutvecklare ingår. Genom föreningen har våra medlemmar tillgång till rådgivning i arbetsmiljöfrågor.

Material för arbetsmiljöarbete

Via Prevent tar vi fram material för att underlätta arbetsmiljöarbetet, exempelvis utbildningar, böcker, checklistor, filmer och enkäter. Materialen från Prevent är alltid framtagna partsgemensamt.

Partsgemensam utbildning

Från tidigare års avtalsförhandlingar finns ett samarbetsavtal gällande arbetsmiljöutbildning. Avtalet omfattar; SLA, Kommunal, Naturvetarna, Unionen, Ledarna, Veterinärförbundet och SLF. Genom avtalet arrangerar vi årligen partsgemensam utbildning i BAM - Bättre ArbetsMiljö.

Påverka regler

Vi arbetar aktivt med att påverka reglerna och tillämpningarna inom arbetsmiljöområdet genom kontakter med Arbetsmiljöverket och besvarande av remisser. Vi förmedlar hur företagandet i våra branscher fungerar och hur förutsättningarna ser ut i praktiken.

Svenskt Näringsliv

SLA sitter med både i den så kallade RAM-gruppen (Svenskt näringslivs högsta organ för arbetsmiljöfrågor) och industrigruppen för arbetsmiljöfrågor. Påverkan på departement och myndigheter görs många gånger gemensamt inom dessa grupperingar. Samarbetet med Svenskt näringsliv är också viktigt när det gäller omvärldsbevakningen, inte minst internationellt.

Forskning och utbildningsstöd

SLA deltar aktivt på AFA försäkrings informationsseminarium och vi är även med i referensgruppen för IA-systemet. Genom Svenskt näringsliv påverkar vi även AFAs beslut för forskningsstöd och olika projekt, t ex det ekonomiska stödet för arbetsmiljöutbildning.

Lantbrukets Arbetsmiljökommitté

SLA sitter med i LAMK (Lantbrukets Arbetsmiljökommitté) som är ett organ med unik representation där arbetsmiljön för lantbruket behandlas. Årligen arrangeras en konferens med olika teman inom arbetsmiljö och säkerhet. LAMK delar även ut stipendier för att uppmuntra till fokus på arbetsmiljön inom lantbruket.

Skogsnätverk

SLA är sammankallande i det arbetsmiljönätverk som finns för skogsbruket där deltagarna representerar flertalet skogsföretag och SMF. Här behandlas och diskuteras gemensamma arbetsmiljöfrågor för branschen.

Partsgemensam arbetsgrupp

Under avtalsförhandlingarna 2016 enades man om en partsgemensam arbetsgrupp för arbetsmiljö inom industrin (skogsbruket). Gruppen består av åtta ledamöter, fyra från arbetsgivarpart och fyra från arbetstagarpart. SLA innehar en av platserna på arbetsgivarsidan.