Välkommen till SLA!

SLA är arbetsgivar- och branschorganisationen som företräder 4 000 medlemsföretag med verksamhet inom jordbruk, skogsbruk, djursjukvård, trädgårdsodling, trädgårdsanläggning och golf.