Håll koll på schemat

Glöm inte SLA:s eget schemaläggningsprogram

En av de viktigaste och mest centrala delarna i rollen som arbetsgivare är arbetstidsplanering. Schemaläggning, dygnsvila, raster och röda dagar – det är mycket som ska stämma och det är viktigt att det blir rätt. Som medlem i SLA kan du kostnadsfritt använda vårt egna schemaläggningsprogram som hjälper dig med just detta.

I SLA:s avtal för arbetare och tjänstemän finns möjligheten att schemalägga arbetstid. Detta innebär att medarbetaren kan ha olika arbetstider, till exempel per dag eller vecka. Det är viktigt att läsa i respektive avtal vad som gäller för just din arbetsplats. Kom också ihåg att vid schemaläggning är det den ordinarie arbetstiden som läggs ut. Övertid går inte att schemalägga.

SLA har uppdaterat schemaläggningsprogrammet så det gäller för:

• Golf
• Trädgårdsodling
• Sällskapsdjur
• Trädgårdsanläggning
• Djursjukhus (dagskift)
• Skogsbruk (dock inte treskift)

I programmet lägger arbetsgivaren in avdelningen och anger vilka arbetstagare schemat ska gälla. Arbetsgivaren fortsätter att fylla i vilka arbetspass som gäller för just sin arbetsplats och därefter börjar arbetet med att lägga ut arbetspass. Programmet kontrollerar dygns- och veckovila per automatik och ser också till att rätt antal timmar lagts ut så att det inte ligger inne för få eller för många. Arbetsgivaren kan skriva ut individuella scheman eller samlingsscheman.

Programmet är kostnadsfritt för våra medlemmar. Logga in på Mina sidor och klicka vidare till Mina anställda och schemaläggning. 

Vi kommer att anordna kurser för schemaläggning under hösten. Håll utkik på hemsidan och i nyhetsbrevet!