Få matnyttiga förslag i budgeten

Precis som LRF saknar SLA konkreta förslag i höstbudgeten för att kunna genomföra livsmedelsstrategin.

– Det är oerhört viktigt att riksdagens beslut om en ökad svensk livsmedelsproduktion tydliggörs i regleringsbrev och instruktioner. Myndigheter och tjänstemän måste underlätta och inte försvåra för de företagare runt om i landet som arbetar inom det gröna näringslivet, sa LRF-ordförande Palle Borgström till ATL igår.

SLA:s ordförande Lena-Liisa Tengblad håller med.

– Nu när vi äntligen har en livsmedelsstrategi är det förvånande att man inte ger den utrymme i budgeten. Man kan inte lägga fram en strategi utan att sedan underhålla den. Då förverkligas den inte och ligger bara tom, säger hon.

LRF säger sig också sakna åtgärder som underlättar för småföretagare att utveckla sina verksamheter och stärka konkurrenskraften. Däri ligger inställningen till jordbruket hos de tjänstemän som ska administrera branschen och som har den dagliga kontakten med lantbrukarna.

Några ljusglimtar

I budgeten finns ändock några glädjande punkter för SLA:s branscher.

• Hela Sverige-satsningen
• förslaget om reduktionsplikt och skattebefrielse för rena biodrivmedel
• satsningen på jordbruket i norra Sverige
• satsningen på ett växtförädlingscentrum

LRF menar dock att lant- och skogsbruket får hålla andan och hoppas på att verkliga förbättringar för att stärka konkurrenskraft.

"Men i övrigt är det tydligt att Sveriges bönder måste ställa sitt hopp till våren 2018 då den särskilda propositionen om en sammanhållen landsbygdspolitik presenteras i riksdagen", skriver LRF i ett pressmeddelande.

Inom ramen för kompetensförsörjning ser SLA också positivt på Arbetsmarknadsdepartementets satsning i budgeten på att stärka insatserna inom arbetsmarknad och nyanländas etablering. Satsningen innebär bland annat så kallade introduktionsjobb – subventionerade anställningar för att personer med svagare förankring på arbetsmarknaden på ett mer effektivt sätt ska komma i arbete.
Från Arbetsmarknadsdepartementets pressmeddelande:

"För att stöden ska fungera effektivt måste de vara anpassade efter de arbetssökandes och arbetsgivarnas behov. Därför föreslår regeringen att nuvarande anställningsstöd slås ihop och förenklas. Fem stöd blir ett – introduktionsjobb."

– Kompetensförsörjning är en av de gröna näringarnas viktigaste och mest angelägna frågor, så denna satsning är något vi ser som positivt. Vi hade dock helst sett en parallell satsning på livsmedelsstrategin i samma budget då strategins branscher skriker efter arbetskraft. Det hade så klart varit ännu bättre, säger Lena-Liisa Tengblad.

Läs LRF:s pressmeddelande här
Läs Arbetsmarknadsdepartementets pressmeddelande här