Samtliga avtal nu tecknade

Nu finns Arbetsgivarnytt för alla branscher inom SLA

Nya avtal är nu tecknade för samtliga SLA:s branscher - Skogsbruk, Jordbruk, Djursjukvård, Trädgårdsodling, Trädgårdsanläggning och Golf. 

För att ta del av informationen, exempelvis de nya lönerna, för respektive bransch loggar du in på Mina sidor. Under fliken Arbetsgivarnytt ser du dokumenten och i förekommande fall bilagor gällande de nya avtalen.

Notera att kollektivavtalen i sin helhet ännu inte finns upplagda under fliken Kollektivavtal. De fullständiga Kollektivavtalen kommer både att skickas ut i tryckt form samt läggas upp under Mina sidor så snart de är färdiga. Information om detta kommer att skickas ut separat. 

All väsentlig information om de nya avtalen för dig som arbetsgivare finner du i Arbetsgivarnytt för din bransch.