Bedrägeri, inbrott och stöld vanligt i de gröna näringarna

Svenskt Näringsliv har under rubriken ”Det lokala företagsklimatet 2017” genomfört en enkätundersökning gällande brottslighet mot företag. Resultatet visar att brottstrenden för företag i det gröna näringslivet ökat med närmare 36% de senaste två åren.

68% av de deltagande företagen uppger att brottslighet i viss eller hög grad är ett problem. Bland vanligt förekommande brott återfinns bland annat bluffakturor, inbrott och stöld.

– Det är givetvis tråkiga siffror och vi är måna om att säkra tryggheten för våra branscher, säger Annika Bergman, delägare Elgesta Förvaltning AB och vice ordförande i SLA:s centralstyrelse.
Företag inom den gröna näringen har ofta dyra och därmed stöldbegärliga kapitalprodukter. Även dieselstölder är vanligt förekommande och kan vara en orsak till de höga siffrorna i Svenskt Näringslivs enkät.

– Landsbygden är i stort behov av att det finns lokala resurser till att förebygga och hantera den här typen av brott inom rimlig tid. Vill vi ha ett levande Sverige måste det vara tryggt och säkert att bedriva verksamhet var än i landet verksamheten bedrivs. Bedrägeri, inbrott och stöld måste tas på allvar så att det gröna näringslivet kan erbjuda trygga arbetsplatser och likvärdiga förutsättningar att bedriva näringsverksamhet på som finns i resten av landet, säger Annika.

Totalt 31 000 företagare och 7 000 kommunpolitiker har deltagit i årets enkätundersökning om det lokala företagsklimatet. Ta del av hela resultatet på svensktnaringsliv.se.