Maria Möller valdes till ny ordförande i SGF

Den första kvinna som får svinga Svenska Golfförbundets ordförandeklubba i dess 113-åriga historia är ingen mindre än SLA:s egen Maria Möller.

Foto: Linda Hoof

Vald av enig stämma vid historiskt årsmöte.

På söndagen stod det klart att Maria tar över ordförandeskapet efter Christer Bergfors som lämnade posten efter åtta framgångsrika år. Maria valdes av en enig förbundsstämma vid SGF:s historiska årsmöte.  

– Att golfen väljer sin första kvinnliga ordförande sänder naturligtvis en viktig signal och visar att golfen följer och driver utvecklingen kring jämställdhet inom idrotten. Det rimmar väl både med SGF:s förändringsarbete inom Vision 50/50 och med Riksidrottsförbundets jämställdhetsmål för hela Idrottssverige, säger Maria Möller.

Läs mer på golf.se