Nytt skogsavtal träffat mellan SLA och GS-facket - 6,5 procent på tre år

SLA och GS-facket har idag träffat avtal inom skogen. Avtalet är treårigt och har ett samlat avtalsvärde om 6,5 procent och inkluderar en överenskommelse om delpension på 0,5 procent.

Efter intensiva och tuffa förhandlingar är avtalen inom Industrin, och för SLA:s del Skogsavtalet, nu färdigt. Därmed är också normen för löneökningarna på svensk arbetsmarknad satt. Det normerande avtalsvärdet är på 6,5 procent över tre år och inkluderar en överenskommelse om delpension på 0,5 procent.

Såhär kommenterar SLA:s vd Lena-Liisa Tengblad det nya förhandlingsresultatet.

- Skogsavtalet ingår i industriavtalet och vi är glada att vi nu har ett avtal på plats. Vi hade gärna sett en lägre kostnadsnivå eftersom löneökningstakten måste växlas ner så att vi kan hävda oss mot våra konkurrentländer. Det är positivt med ett treårigt avtal eftersom det ger stabilitet och förutsägbarhet för våra medlemsföretag.

- Nu är det normerande märket satt vilket är viktigt för SLA då vi har ett flertal ytterligare avtal som ska förhandlas om under våren.

De nya avtalen träder i kraft den 1 april 2017 och löper ut den 31 mars 2020. Mer detaljerad information kommer att skickas ut enligt särskild ordning.