Utländsk arbetskraft

Att anlita arbetskraft från andra länder är förenligt med många, krångliga och stränga regler. Vår handledning guidar dig i vad som gäller i olika situationer. Det är alltid arbetsgivarens ansvar att reglerna följs.

Olika regler gäller beroende på varifrån och hur man anlitar utländsk arbetskraft. Det är vanligt att såväl rekrytera på egen hand, via bemanningsföretag som att anlita egenföretagare eller entreprenörer från andra länder.

Det är oavsett alltid viktigt att arbetsgivare är väldigt tydliga med vilka villkor som gäller för anställning, och hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Det handlar både om vilka rättigheter och vilka skyldigheter som arbetsgivare respektive arbetstagare har i ett anställningsförhållande. Otydlig kommunikation, språkliga barriärer och okunskap om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar riskerar att leda till missförstånd, vilket kan få mycket olyckliga konsekvenser. SLA:s utgångspunkt är alltid att alla människor som är anställda inom det gröna näringslivet ska omfattas av kollektivavtal och behandlas lika, oavsett varifrån de kommer.

Som arbetsgivare är det viktigt att ta reda på vad som gäller i varje enskilt fall. Om du inte hittar svar på dina frågor i handledningen "Att tänka på vid anlitande av utländsk arbetskraft", är du välkommen att höra av dig till Lena Andersson eller till vår arbetsgivarjour på telefon 08-762 79 50.

Information till anställda

Det finns broschyrer framtagna av Skatteverket med information för den som vill arbeta som anställd i Sverige. SLA välkomnar även utländska arbetstagare att kontakta oss vid frågor.