Byggsäkerhet, BAS P och BAS U

Innehåll

Utbildningen går igenom säkerhet när du ska genomföra bygg- eller anläggningsarbete samt Arbetsmiljöverkets krav såsom arbetsmiljöplaner. Du får även kunskap om vad det innebär att vara byggherre eller byggarbetsmiljösamordnare.

Utbildningen arrangeras av föreningen Säker Arbetsmiljö Sverige.

Kursledare

SLA:s arbetsmiljöutvecklare - landets mest erfarna arbetsmiljöexperter inom det gröna näringslivet.

Omfattning

En dag.

Bokning

För information och bokning ring Säker Arbetsmiljö Sveriges jourtelefon på 070-985 60 00 (vardagar 08:00–10:00) eller mejla till info@sakerarbetsmiljo.se.