Arbetsmiljöutbildningar

Motorsågskurs med med SLA:s arbetsmiljöutvecklare
Foto: Sven Magnusson

SLA tillsammans med arbetsmiljöutvecklarna erbjuder både teoretiska och praktiska utbildningar inom arbetsmiljöområdet.

SLA:s utbildningar

Arbetsmiljöutvecklarnas utbildningar

Prevents utbildningar

Prevent anordnar ett antal kurser inom arbetsmiljö som alla är framtagna av fackförbund och arbetsgivare tillsammans.

Prevent erbjuder b l a utbildningar inom:

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Friskfaktorer
  • Kemiska risker
  • Rehabilitering
  • Roller i arbetsmiljöarbetet
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Konflikthantering

För mer information om utbildningarna, besök Prevents webbplats.