Vanliga frågor och svar

Bålby säteri i solnedgången
Foto: Fredrik Persson

Här har vi samlat svaren på några av de vanligaste frågorna vi får. De handlar bland annat om medlemskapet, kollektivavtal och försäkringar.

Vad betyder SLA?

SLA är en förkortning för Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet.

Varför ska mitt företag vara medlem i SLA?

Som medlem i SLA har du en given partner i personal- och arbetsgivarfrågor. Vi företräder dig gentemot facket och förhandlar fram kollektivavtal som rör anställningsvillkor och löner. Våra förhandlare är experter på arbetsrätt, känner motparterna och kan branschen. Vi är väl insatta i vilka rättigheter och skyldigheter du har som arbetsgivare. Vi har goda kontakter med facket och hjälper dig på det sätt som gynnar ditt företag bäst i ett långsiktigt perspektiv. 

Vad ingår i medlemskapet?

Som medlem drar du nytta av vår expertis inom arbetsgivarfrågor, som tillgång till juridisk rådgivning, förhandlingshjälp, blankettbank, kurser och aktuell information om till exempel arbetsrätt och arbetsmiljöregler. Som medlem erbjuds du en mängd fördelar.
Du får även tidningen SLA-bladet fyra gånger om året och vi håller dig uppdaterad via våra nyhetsbrev varannan vecka. Vi vill att det ska vara enkelt för dig, du ska slippa leta efter informationen på egen hand.
Inom sektionen SLA-Svensk Djursjukvård är vi även branschorganisation och driver där frågor som verkar för branschens långsiktiga utveckling. 

Varför blir företaget även medlem i Svenskt Näringsliv?

Inom Svenskt Näringsliv samverkar 50 arbetsgivarförbund och branschföreningar, däribland SLA, för att få gemensam bredd och kraft. Därför blir medlemsföretag i SLA automatiskt medlemmar i Svenskt Näringsliv, som samordnar och driver frågor som är av gemensamt intresse för näringslivet.

Måste vi följa kollektivavtal?

Ja. Företaget blir automatiskt bundet till de branschanpassade kollektivavtal SLA har träffat fr o m det datum som företaget blir medlem. Ett kollektivavtal visar att företaget följer lagar och regler kring anställningar och betalar avtalade försäkringar för sina anställda. 

Varför måste jag teckna kollektivavtalade försäkringar?

I kollektivavtalet är det obligatoriskt att teckna de kollektivavtalade försäkringarna. De kollektivavtalade försäkringarna kompletterar de allmänna försäkringarna och pensionen. Försäkringarna ger ett extra skydd och är en viktig och värdefull förmån för alla dina anställda.

Vad kostar ett medlemskap i SLA?

Medlemsavgiften är främst baserad på företagets lönesumma. Minimiavgiften är 3 000 kr till SLA och 500 kr till Svenskt Näringsliv.

Vilken rådgivning och juridisk hjälp kan jag få av SLA?

Vi erbjuder rådgivning i arbetsrätt, personalfrågor, arbetstidsregler, schemaläggning och arbetsmiljö, samt fackliga förhandlingar, både lokalt och centralt. Om du hamnar i rättstvist hjälper vi dig hela vägen till domstol. Vår arbetsgivarjour för medlemmar är öppen alla helgfria dagar (ej klämdagar).

Hur ansöker jag om medlemskap?

Du ansöker om medlemskap genom att fylla i en inträdesansökan. Ansökan undertecknas av behörig firmatecknare och skickas in till SLA via e-post eller per post. Att fylla i ansökan tar några minuter. När ansökan är beviljad skickas en bekräftelse till dig per post.

Hur lång tid tar det att bli medlem?

Handläggningstiden är cirka en vecka. Efter att ansökan är beviljad börjar medlemskapet per den 1:a varje månad.

Vid byte av organisationsnummer, behöver jag kontakta SLA?

Ja. Medlemskapet är knutet till det organisationsnummer som medlemskapet tecknades för. Kontakta medlemsenheten på SLA när du ska byta organisationsnummer vid t ex överlåtelse av verksamhet eller bildande av aktiebolag.

Hur säger jag upp mitt medlemskap?

Bestämmelserna rörande medlemskapets upphörande anges i stadgarna och innebär att utträde beviljas per den 30 juni respektive 31 december, genom att företaget skickar en skriftlig begäran om uppsägning till SLA senast 30 dagar tidigare. Företaget är dock bundet till kollektivavtalet fram till att avtalet löper ut, trots att medlemskapet har upphört. Ett företag som inte längre har anställd personal kvarstår som medlem, såvida inte utträde begärs.