SLA:s stadgar

Ko i hagen på Bålby säteri
Foto: Fredrik Persson

Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, SLA är arbetsgivarorganisationen som företräder arbetsgivare inom jordbruk, skogsbruk, trädgårdsodling, trädgårdsanläggning, golf och djursjukvård och därtill angränsande verksamheter.

Enligt SLA:s och Svenskt Näringslivs stadgar har vi som ändamål:

  • att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i arbetsgivarfrågor
  • att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i näringspolitiska frågor
  • att företräda medlemmarna i frågor av gemensamt intresse gentemot statsmakten, myndigheter, andra organisationer och i internationella organ,
  • att främja samhörigheten mellan medlemmarna, att främja rationaliseringsverksamhet samt att understödja och befordra forskning och utveckling inom sina medlemmars verksamhetsområden,
  • att vara kanslifunktion till branschsigillet Svensk Djursjukvård