Bli medlem i SLA

Bli medlem i SLA
Foto: Fredrik Persson

Välkommen att ansöka om medlemskap i SLA genom att fylla i vår ansökningsblankett. Ansökan undertecknas av behörig firmatecknare och skickas till SLA.

 

 

Ansökningsblanketten

Inträdesansökan skickas till:
SLA, Ingela Hult, Box 55525, 102 04 Stockholm.
Det går också bra att mejla in en inskannad ansökan till medlemsregistret@sla-arbetsgivarna.org.

Företag med verksamhet inom skogsbruk

Driver ditt företag verksamhet inom skogsbruk och ni har anlitat entreprenörer/underentreprenörer som inte har medlemskap i någon arbetsgivarorganisation inom Svensk Näringsliv, behöver du även fylla i en kompletterande blankett för att beräkna entreprenadlönesumma. Den kompletterande blanketten finns med i Inträdesansökan Skog i menyn till höger. 

Här kan du läsa om hur SLA behandlar dina personuppgifter