Samtalsmetodik, bemötande, svåra samtal

Handslag i förhandling
Foto: Most Photos

Kursinnehåll

 

  • Hantera besvärliga motparter.
  • Samtalsmetodik
  • Kommunikationspsykologi i förhandlingar
  • Spelteori
  • Psykologin i att bygga konstruktiva relationer

Samtalsmetodik, bemötande i olika situationer, svåra samtal, besvärliga samtalspartner och tekniker att hantera svåra motparter

Vi kommer att arbeta med kommunikationsteknik utifrån personalchefens vardag. Fokus kommer att ligga på besvärliga samtal. Vi kommer att göra en genomgång av användbar forskning i modern kommunikationsteknik och hur den kan användas praktiskt vid förhandling med besvärliga motparter. Vi kommer också att gå igenom vanliga situationer och besvärliga personlighetstyper. Hur man kan göra besvärliga situationer konstruktiva? Slutligen kommer vi att se på tekniker för hur man kan arbeta med besvärliga motparter i förhandlingar och vad som händer när man möter samma motpart många gånger.

Kursen är interaktiv workshop och den bärande tanken är att deltagarna skall få med sig en strukturerad metod för att förbereda sig inför och genomföra avtals- och tvistelösningsförhand­lingar samt få träna förhandling utifrån metoden.

Målgrupp

Personalchefer, personalkonsulter, HR-specialister.

Kursledare

Johan Lagerbielke är civilekonom från Handelshögskolan där han även forskat i ekonomisk psykologi.

Kursavgift

3 750 kr exkl. moms. I kursavgiften ingår kursdokumentation, lunch samt för- och eftermiddagskaffe.

Vi anordnar kursen i samarbete med Trä- och Möbelföretagen och Grafiska Företagen.

Anmäl dig här