Information om det nya skogsavtalet

Informationsträff om det nya Skogsavtalet (kollektivavtalet) som är träffat mellan SLA och GS

Mötesprogram 

  • Skogsavtalet och dess förändringar som trädde ikraft den 1 april 2017.
  • Vad är SLA? Medlemsnytta i en arbetsgivareorganisation.
  • Att anställa medarbetare, vad bör jag tänka på?
  • Schemaläggning, vad kan en begränsningsperiod på 16 veckor innebära för oss?
    Presentation av SLAs nya hjälpmedel, ”Schemaläggaren”

Anmälan senast en vecka innan kursdag! Anmäl dig genom att mejla Carina Gisler, glöm inte att ange till vilken ort!

Ange eventuell matallergi eller behov av specialkost när du anmäler dig.

Vi bjuder på kaffe/te och en smörgås.

Varmt välkomna!