Kalender

Uppgradera dina arbetsmiljökunskaper

Norra Latin, Stockholm

Den 26 oktober är det dags på Norra Latin i Stockholm. Där kan du fylla på din arbetsmiljökunskap på en rad olika seminarier och träffa många...

Avtalsinformation Stockholm

Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm

Avtalsinformation Umeå

Svenskt Näringsliv, Sveagatan 8 i Umeå

Deltagare på HR nätverk ledarskap och gruppdynamik

Konflikthantering

Stockholm, Finlandshuset, Snickarbacken 4

Konflikt kan t.ex. uppstå från mycket enkla meningsskiljaktigheter till helt olika värderingar och viljor som styr oss. Allt från att kunden/medarbetaren...

Avtalsinformation Sjöbo

Bjärsjölagårds Slott, Djupadalsvägen 9 i Sjöbo

Avtalsinformation Kalmar

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg, Flottiljvägen 18 i Kalmar

Deltagare diskuterar på kurs

Ny som ledare

Bromma, Åkeshofs Slott, Åkeshovs gårdsväg 11

En kurs för dig som är ganska ny i ledar-/chefsrollen eller har liten erfarenhet av att utveckla en grupp. Få ett tydligare och effektivare...

Avtalsinformation Romakloster

Grönt Centrum, Roma Lövsta 10 i Romakloster

Deltagare minglar på kurs

Basutbildning i arbetsmiljö, arbetsrätt och kollektivavtal

Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Kurserna innehåller genomgång av arbetsmiljöfrågor kopplade till arbetsgivarens ansvar, viktiga arbetsrättsliga lagregler samt genomgång av...

Nyttig lunch

27/11: First Hotel Mårtenson, Storgatan 52, Halmstad. 28/11: Näringslivets hus, Södra Hamngatan 53, Göteborg

Allt du skulle vilja veta om pension men aldrig vågat fråga

Nyttig lunch

27/11: First Hotel Mårtenson, Storgatan 52, Halmstad. 28/11: Näringslivets hus, Södra Hamngatan 53, Göteborg

Allt du skulle vilja veta om pension men aldrig vågat fråga

Avtalsinformation Skara

Naturbruksskolan Uddetorp i Skara

Avtalsinformation Göteborg

Svenskt Näringsliv, Södra Hamngatan 53 i Göteborg

Välkommen till SLA:s HR-nätverk

Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm

Avtalsinformation Östersund

Svenskt Näringsliv, Pedagogens väg 2 i Östersund

Arbetsgivarens rättigheter

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Arbetsgivare har många skyldigheter, men också rättigheter. Lär dig mer den 12 december.