Kalender

Deltagare på kursen Ny som ledare

Chefs- och ledarskapsutbildning

Hesselby Slott, Maltesholmsvägen 1 i Vällingby

Duktiga och kunniga chefer skapar lönsamma företag. Genom att fokusera mer på HUR-göra och inte så mycket på VAD-göra ökar vi medvetenheten kring...

Deltagare på kurs UGL utveckling av grupp och ledare

UGL - utveckling av grupp och ledare

Stockholm, ej innerstaden

Utveckling av grupp och ledare (UGL) är troligen en av landets största och mest effektiva ledarskapsutbildningar. Utbildningen är en personlig...

Utveckla företaget och de anställda med alternativ lönemodell

Stockholm, Clarion Hotel Arlanda Airport

Deltagare minglar på kurs

Basutbildning i arbetsmiljö, arbetsrätt och kollektivavtal

Stockholm, Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90

Kurserna innehåller genomgång av arbetsmiljöfrågor kopplade till arbetsgivarens ansvar, viktiga arbetsrättsliga lagregler samt genomgång av...

Utveckla företaget och de anställda med alternativ lönemodell

Göteborg, Scandic Crown, Polhemsplatsen 3

Deltagare på HR nätverk ledarskap och gruppdynamik

Konflikthantering

Stockholm, Finlandshuset, Snickarbacken 4

Konflikt kan t.ex. uppstå från mycket enkla meningsskiljaktigheter till helt olika värderingar och viljor som styr oss. Allt från att kunden/medarbetaren...

Deltagare diskuterar på kurs

Ny som ledare

Bromma, Åkeshofs Slott, Åkeshovs gårdsväg 11

En kurs för dig som är ganska ny i ledar-/chefsrollen eller har liten erfarenhet av att utveckla en grupp. Få ett tydligare och effektivare...

Deltagare på kurs UGL utveckling av grupp och ledare

UGL - utveckling av grupp och ledare

Stockholm, ej innerstaden

Utveckling av grupp och ledare (UGL) är troligen en av landets största och mest effektiva ledarskapsutbildningar. Utbildningen är en personlig...

Handslag i förhandling

Kurs i förhandlingsteknik

Stockholm, Näringslivets Hus, Storgatan 19

Kursen syftar till att förbättra deltagarnas förhandlingsbeteende och förhandlingsteknik. Kursen inkluderar praktiska moment som MBL-förhandlingar...

Handslag i förhandling

Samtalsmetodik, bemötande, svåra samtal

Stockholm, Näringslivets Hus, Storgatan 19

Deltagare minglar på kurs

Basutbildning i arbetsmiljö, arbetsrätt och kollektivavtal

Jönköping, Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3

Kurserna innehåller genomgång av arbetsmiljöfrågor kopplade till arbetsgivarens ansvar, viktiga arbetsrättsliga lagregler samt genomgång av...

Deltagare på kurs UGL utveckling av grupp och ledare

UGL - utveckling av grupp och ledare

Stockholm, ej innerstaden

Utveckling av grupp och ledare (UGL) är troligen en av landets största och mest effektiva ledarskapsutbildningar. Utbildningen är en personlig...