Kalender

Partsgemensam utbildning i Löneavtalet

Clarion Arlanda Airport

SLA – Naturvetarna/Sveriges Ingenjörer & Sveriges Veterinärförbund

Industridagen 2018

Flyghangar på Saab i Linköping, Åkerbogatan 10 (vid Linköpings flygplats)

Välkommen till Industridagen 2018 - Människan i digitaliseringen. Måndagen den 5 februari i Linköping.

Äganderättsseminarium

Wallenbergaren, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Att ta en julgran i skogen, ladda ner en film eller kopiera designen på en stol är väl inte så farligt - eller?

Sirius Forum 2018

Clarion Sign Hotel, Norra Bantorget, Stockholm

Hur bygger vi den långtidsfriska arbetsplatsen i skogsindustrin?

Handslag i förhandling

Kurs i förhandlingsteknik

Malmö, Radisson Blu Hotel Malmö, Östergatan 10

Kursen syftar till att förbättra deltagarnas förhandlingsbeteende och förhandlingsteknik. Kursen inkluderar praktiska moment som MBL-förhandlingar...

Handslag i förhandling

Samtalsmetodik, bemötande, svåra samtal

Malmö, Radisson Blu Hotel Malmö, Östergatan 10

Deltagare diskuterar på kurs

Ny som ledare

Bromma, Åkeshofs Slott, Åkeshovs gårdsväg 11

En kurs för dig som är ganska ny i ledar-/chefsrollen eller har liten erfarenhet av att utveckla en grupp. Få ett tydligare och effektivare...

Framtidsdag och Distriktsstämma, SLA Norr

Villa Marieberg, Norrlidsgatan 5, Sundsvall

Välkomna på framtidsdag och distriktsstämma för SLA Norr på vackra Villa Marieberg i Sundsvall.

Deltagare minglar på kurs

Basutbildning i arbetsmiljö, arbetsrätt och kollektivavtal

Umeå, Elite Hotel Mimer, Kungsgatan 75

Kurserna innehåller genomgång av arbetsmiljöfrågor kopplade till arbetsgivarens ansvar, viktiga arbetsrättsliga lagregler samt genomgång av...

Deltagare på kursen Ny som ledare

Chefs- och ledarskapsutbildning

Åkeshofs Slott, Åkeshovs Gårdsväg 11, Bromma

Duktiga och kunniga chefer skapar lönsamma företag. Genom att fokusera mer på HUR-göra och inte så mycket på VAD-göra ökar vi medvetenheten kring...

Deltagare på HR nätverk ledarskap och gruppdynamik

Konflikthantering

Stockholm, Finlandshuset, Snickarbacken 4

Konflikt kan t.ex. uppstå från mycket enkla meningsskiljaktigheter till helt olika värderingar och viljor som styr oss. Allt från att kunden/medarbetaren...

Kurs lönekartläggning flicka som håller i pengar

Kurs i lönekartläggning

Stockholm, WTC Klarabergsviadukten 70

Under kursen går vi igenom vilka krav diskrimineringslagen ställer och ger praktiska tips och råd om hur lönekartläggningen kan genomföras så...

Deltagare minglar på kurs

Basutbildning i arbetsmiljö, arbetsrätt och kollektivavtal

Malmö, Radisson Blu Hotel Malmö, Östergatan 10

Kurserna innehåller genomgång av arbetsmiljöfrågor kopplade till arbetsgivarens ansvar, viktiga arbetsrättsliga lagregler samt genomgång av...

Deltagare på HR nätverk ledarskap och gruppdynamik

Konflikthantering

Stockholm, Finlandshuset, Snickarbacken 4

Konflikt kan t.ex. uppstå från mycket enkla meningsskiljaktigheter till helt olika värderingar och viljor som styr oss. Allt från att kunden/medarbetaren...

Deltagare diskuterar på kurs

Ny som ledare

Bromma, Åkeshofs Slott, Åkeshovs gårdsväg 11

En kurs för dig som är ganska ny i ledar-/chefsrollen eller har liten erfarenhet av att utveckla en grupp. Få ett tydligare och effektivare...

Deltagare minglar på kurs

Basutbildning i arbetsmiljö, arbetsrätt och kollektivavtal

Stockholm, Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90

Kurserna innehåller genomgång av arbetsmiljöfrågor kopplade till arbetsgivarens ansvar, viktiga arbetsrättsliga lagregler samt genomgång av...

Handslag i förhandling

Kurs i förhandlingsteknik

Stockholm, Näringslivets Hus, Storgatan 19

Kursen syftar till att förbättra deltagarnas förhandlingsbeteende och förhandlingsteknik. Kursen inkluderar praktiska moment som MBL-förhandlingar...

Handslag i förhandling

Samtalsmetodik, bemötande, svåra samtal

Stockholm, Näringslivets Hus, Storgatan 19

Deltagare minglar på kurs

Basutbildning i arbetsmiljö, arbetsrätt och kollektivavtal

Jönköping, Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3

Kurserna innehåller genomgång av arbetsmiljöfrågor kopplade till arbetsgivarens ansvar, viktiga arbetsrättsliga lagregler samt genomgång av...