Programrådets roll och uppgifter

Genomgång i kojan APL
Foto: Mikael Nyander

Programrådets huvuduppgifter är att hitta lämpliga praktikplatser, attrahera elever till skogsutbildningen, vidareutbilda skolans personal och medverka i utbildningen på skolan.

Programrådets roll

På landets samtliga naturbruksgymnasier med skoglig inriktning finns programråd för skogsinriktningen. SLA ser programrådet som en viktig kanal för samverkan lokalt mellan skola och näringsliv för att skolan ska ges så goda förutsättningar som möjligt att utbilda elever som är attraktiva för skogsbrukets behov.

Programrådets uppgifter
Programrådets sammansättning och möten