Praktikstöd för medlemmar

Praktikvärd handleder elev på APL
Foto: Mikael Nyander

Medlemsföretag som tar emot elever från Naturbruksgymnasiet skog, kan ansöka om praktikstöd hos SLA. Eleverna ska enligt kursplanen ha minst 15 veckors praktik (APL - arbetsplatsförlagt lärande).

Ersättning till praktikvärdar

Ersättningen är 5 000 kr per maskinvecka (alt. 1 000 kr/dag) i max 10 veckor per elev. För motormanuell praktik i skogsvård är ersättningen 1000 kr (alt. 200 kr/dag) per vecka i max 2 veckor per elev. För elev som använder skolans maskin vid körning hos en praktikvärd utgår 1 000 kr/vecka i max 10 veckor.

  • Praktikstödet utbetalas för hela veckor eller för hel dag.
  • Om praktikvärden efter kontakt med skolan avbryter praktikperioden utgår ersättning för den tid som eleven varit hos praktikvärden.
  • Ersättning utgår under förutsättning att praktikperioden uppfyller de krav som framgår nedan.

För att företaget som tar emot elever från skogsutbildningen ska vara berättigade att söka praktikstöd, kräver SLA att följande kriterier är uppfyllda under praktikperioden

Företagen finansierar stödet

Stödet finansieras av alla medlemsföretag i SLA:s skogssektion (utom VMF), som erlägger en avgift baserad på lönesumman i företaget. Sedan 2013 är avgiften 0,1 procent på lönesumman för både kollektivanställda och tjänstemän.